Styrelse

SKIFT:s styrelse består av fem till sju personer som väljs på årsmötet. De är tränande i klubben, föräldrar till barn i klubben eller arvoderade styrelseproffs som SKIFT väljer att hyra in. Ansvarsområden som täcks in av styrelsen är arbetsgivaransvar, ekonomi, medlemsregister, protokollföring, lokal inklusive säkerhet i lokal och övrig verksamhet, representation mot externa parter, materielansvarig, tävling, IT/teknik, marknadsföring/PR samt personuppgiftsansvar. Det är inte nödvändigt att alla arbetsuppgifter ligger på styrelsen men styrelsen ska se till att uppgifterna utförs.

Våra stadgar finns att ladda ned via länken nedan.

För 2024 utgörs styrelsen av:

  • Anders Jansson, Ordförande
  • Helen Kreutz-Bolander, Kassör
  • Jonas Stajic Nordarp, Sekreterare
  • Alexander Ferm, Styrelseledamot
  • Henrik Larsson-Sevon, Styrelseledamot

Om ni önskar ta upp något med styrelsen, ta gärna kontakt med någon från styrelsen på träningen eller via e-post på styrelse@skift.se

Rulla till toppen