Styrelse

SKIFT:s styrelse består av fem till sju personer som väljs på årsmötet. De är tränande i klubben, föräldrar till barn i klubben eller arvoderade styrelseproffs som SKIFT väljer att hyra in. Ansvarsområden som täcks in av styrelsen är arbetsgivaransvar, ekonomi, medlemsregister, protokollföring, lokal inklusive säkerhet i lokal och övrig verksamhet, representation mot externa parter, materielansvarig, tävling, IT/teknik, marknadsföring/PR samt personuppgiftsansvar. Det är inte nödvändigt att alla arbetsuppgifter ligger på styrelsen men styrelsen ska se till att uppgifterna utförs.

För 2022 utgörs styrelsen av:

  • Robert Piirainen, Ordförande
  • Håkan Larsson, Kassör
  • Miranda Ros, sekreterare
  • Alex Ferm, Styrelseledamot
  • Lisa Pancu, Styrelseledamot
  • Pelle Rahnster, Styrelseledamot

Om ni önskar ta upp något med styrelsen så ta det antingen med en av ledarmötena vid träningen eller via e-post på info.skift@gmail.com

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close