Priser

Medlemsavgift 
Medlemsavgiften på 200 kr betalas en gång per år av alla medlemmar och gäller per kalenderår.

Träningsavgift 
Träningsavgiften betalas varje termin man tränar.

Kategori

  • Lekjutsu
  • Knattar och barn
  • Ungdoms- och vuxengrupper
  • Fighting Fitness

Terminsavgift

750:-
1 200:-
1 400:-
550:-

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close