Priser

Medlemsavgift 
Medlemsavgiften på 200 kr betalas en gång per år av alla medlemmar och gäller per kalenderår.

Träningsavgift 
Träningsavgiften betalas varje termin man tränar.

Kategori

  • Lekjutsu 1 träning/vecka
  • Knattar och barn, 1 träning/vecka
  • Knattar och barn, 2 träningar/vecka
  • Ungdoms- och vuxengrupper 1 träning/vecka
  • Ungdoms- och vuxengrupper 2 träningar/vecka eller mer
  • Fighting Fitness 1 träning/vecka

Terminsavgift

750:-
750:-
1 200:-
750:-
1 400:-

550:-

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close