Policys

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

TOBAK

Tobak innefattar både snusning och rökning. Åldersgräns 18 år, enligt svensk lag. Vi tillåter ej att våra medlemmar under 18 år använder tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet. Vid förekomst för vi ett samtal med berörd medlem och kontaktar målsman. Som barn- och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. Under föreningsaktiviteter bör man avstå från att använda tobak.

ALKOHOL

Åldersgräns 18 år gäller för att köpa alkohol samt att dricka alkohol på restaurang och 20 år för att handla på Systembolaget, enligt svensk lag. Vi tillåter ej att våra medlemmar under 18 år dricker alkohol under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra medlemmar druckit alkohol samtalar vi med berörd medlem och tar kontakt med föräldrarna. Vid misstanke om problem tar vi kontakt med sociala myndigheter. Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina medlemmar. Ingen får dricka alkohol under resor, läger och inom andra verksamheter där man har ansvar för medlemmar. Ingen kommer berusad eller bakfull till träning, tävling, match eller annat möte. Ingen får dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder. På fester i föreningens regi där det förekommer alkohol är det 18-års gräns för att delta. Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare för styrelsen enskilda samtal med den berörda ledaren samt erbjuder hjälp och stöd. Vid upprepade incidenter stängs ledaren av från ledaruppdraget.

NARKOTIKA OCH DOPNINGSPREPARAT

Allt bruk och hantering av narkotika är förbjuden i enlighet med svensk lag. All form av dopning är förbjuden i enlighet med idrottens regler, dessutom är hantering av vissa dopningspreparat (t.ex. anabola steroider) även förbjudna enligt svensk lag. Vid misstanke om eller upptäckt av bruk av narkotika eller dopningspreparat av någon av våra medlemmar diskuterar styrelsen och ledarna enskilt med medlemmen. Vid lagbrott kontaktas sociala myndigheter och polis. Är medlemmen minderårig kontaktas även dennes föräldrar. Vid dopingfall kontaktas Riksidrottsförbundets antidopningsgrupp.

Rulla till toppen