Styrelsen

Frågor till styrelsen kan ställas via info.skift@gmail.com

  • Ordförande: Katia Storm
  • Vice ordförande: Dan Olsson
  • Sekreterare: Kristoffer Sundström
  • Ledamot: Ellinor Liljegren
  • Ledamot: Peter Klysing
  • Ledamot: Olle Welander
  • Suppleant: John Landquist

SKIFT´s styrelse består av fem till sju personer som väljs på årsmötet. De är tränande i klubben, föräldrar till barn i klubben eller arvoderade styrelseproffs som SKIFT väljer att hyra in. Ansvarsområden som täcks in av styrelsen är arbetsgivaransvar, ekonomi, medlemsregister, protokollföring, lokal inklusive säkerhet i lokal och övrig verksamhet, representation mot externa parter, materielansvarig, tävling, IT/teknik, marknadsföring/PR. Det är inte nödvändigt att alla arbetsuppgifter ligger på styrelsen men styrelsen ska se till att uppgifterna utförs.