Styrelsen

Frågor till styrelsen kan ställas via info.skift@gmail.com

SKIFT´s styrelse består av fem till sju personer som väljs på årsmötet. De är tränande i klubben, föräldrar till barn i klubben eller arvoderade styrelseproffs som SKIFT väljer att hyra in. Ansvarsområden som täcks in av styrelsen är arbetsgivaransvar, ekonomi, medlemsregister, protokollföring, lokal inklusive säkerhet i lokal och övrig verksamhet, representation mot externa parter, materielansvarig, tävling, IT/teknik, marknadsföring/PR. Det är inte nödvändigt att alla arbetsuppgifter ligger på styrelsen men styrelsen ska se till att uppgifterna utförs.