Uppdrag och värderingar

SKIFT - Sveriges främsta kampidrottsföreningVi fostrar generationer av kampidrottare
Vi sätter standard för elitverksamhet
Vi är en stark positiv kraft för idrottskultur i samhället

Ödmjuk & Stark

SKIFT´s ledord är Ödmjuk och Stark vilka är två kraftfulla ord som vi har valt inte för att de står i motsats till varandra utan tvärtom kompletterar varandra. Detta beskriver hur vi vill bedriva vår verksamhet och hur vi vill att våra tränare, medlemmar och andra aktiva i föreningen ska agera.

Ödmjuka

Vi är ödmjuka för varandra och ödmjukhet är en personlig egenskap. En ödmjuk person har en balanserad självuppfattning och är medveten om sina begränsningar. Framför allt så är en ödmjuk person alltid villig att ge upp och startar inte strider. En extremt ödmjuk person låter alla få som dom vill. Falskt är dock att ödmjuka personer är rädda. Maximalt ödmjuk är man om man är totalt orädd för allting och låter allting hända så som det vill. Med ödmjukhet ger det respekt, dvs vi ger aktning eller vördnad för en annan person. Mer konkret innebär detta att vi värdesätter en persons egenskaper för att kontinuerligt utveckla oss som människor. För vi visar respekt för varandra. Vi visar glädjen och är goda förbilder i samhället för kampsporten och vill uppmuntra andra till aktiv träning.

Starka

Vi stärker både vår kropp, jaget och själen. Kropp och hälsa stärkes genom aktiv träning. Våra fysiska förmågor utvecklas och vi uppmuntrar till att tänja gränser och utmana oss i kontinuerligt förbättring i allt det vi gör. Styrka är att kämpa och vinna över en annan och även över en själv. Styrka är att även kunna visa svaghet och ge efter för en annan. Själen stärker vi i med att ge balans i livet. Individer och jaget stärker vi med att bygga självförtroende självsäkerhet och självkännedom. Vi uppmuntrar ett sunt leverna. Vi stärker föreningslivet och oss i gemenskapen med varandra i vårt gemensamma intresse. Vi stärker vårt ledarskap i rollen som utövare, tränare, instruktörer och domare.