Vår framtid

Chefstränare, instruktörer och styrelsen arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet.

  • Våra sporter - kampsporten i Sverige utvecklas kontinuerligt med influenser från resten av världen och vi på SKIFT anpassar vår sporter och träningar för att tillgodose våra medlemmars önskemål och behov.
  • Vår verksamhet - vi vill växa i antalet medlemmar och träningstillfällen. Vi vill ha flera instruktörer och satsar på att förbättra och utbilda oss. Då SKIFT vill hålla en hög högsta nivå på träningarna väljer vi ibland att hyra in tränare med speciella kompetenser som vid tillfället saknas i klubben. Målet ska då vara att vi tillägnar oss kunskap så att fler av våra tränare kan höja sin nivå men även för att locka medlemmar till en viss verksamhet.
  • Vår lokal - vi ser oss omkring för alternativa nya lokaler och har ambition att skapa ett större kampsports center i Sollentuna. SKIFTs nya lokal kan vara permanent eller tillfällig samtidigt som vi har kvar den gamla lokalen.
Vår VisionSKIFT är ett av Sveriges större kampsportscenter med ett flertal olika kampidrotter på schemat. Vi har en stor motionsverksamhet för alla åldrar men även många tävlande på olika nivåer från nybörjare till världselit.