Andra nyheter

Årsmöte 13/2 kl 19:00

Nu har vi årsmöte igen!

Alla klubbens medlemmar är välkomna och även föräldrar till barn i klubben. Vi kommer att gå igenom året som gått och välja en ny styrelse för kommande verksamhetsår. 

Du som har fyllt 15 år och betalt medlemsavgiften för 2013 har rösträtt på mötet. Föräldrar till barn under 15 år har rösträtt i barnets ställe. Fakturan för årets avgift kommer under veckan. 

Under den här onsdagen är alla träningar inställda.     

Klubben bjuder på fika under mötet.

Välkomna!

/Styrelsen