Andra nyheter

Sex nya dangrader och en ny medlem i rgk

SKIFT fick under sommaren sex personer med nya dangrader. Och i samband med graderingen blev Jonathan Askesjö även ny medlem i sportju-jutsuns riksgraderingskommité. Åtta personer från SKIFT hade tränat hårt under en lång period för att ge sig på ett försök att ta en ny dangrad i sportju-jutsu. Så många har aldrig graderat samtidigt från SKIFT. Efter två långa och svettiga timmar erhöll till slut sex personer nya grader. Jonathan Askesjö 3:e dan
Kristoffer Sundström 2:a dan
Erik Nilsson 2:a dan
Olle Källström 1:a dan
Dan Olsson 1:a dan
Mats Olsson 1:a dan
Även Björn Aaro och Victor Sjöström ställde upp men ansågs ha en liten bit kvar för att uppfylla kriterierna för svart bälte. Dem var vid gott mod trots besvikelsen och vi kommer att kämpa vidare och göra ett nytt försök framöver.
I samband med graderingen fick Jonathan Askesjö en förfrågan om att ingå i riksgraderingskommitén för sportju-jutsu. Efter lite betänketid så accepterade han detta. Att vara medlem i RGK innebär att man får gradera andra till nya dangrader.
http://www.dynamixfightingsports.com/2012/08/jonathan-askesjo-new-rgk-member/